Opskrivning til børnehuset

Opskrivning og priserHvis I ønsker jeres barn opskrevet til start her i Børnehuset er det en god idé at kontakte os og høre hvornår førstkommende ledige plads er, og om vi kan imødekomme jeres ønske om en bestemt dato.
Jeres barn vil herefter blive skrevet op og I vil blive kontaktet, ligeså snart der er en ledig plads.
Husk at give pladsanvisningen besked om, at I melder jeres barn ind i en privat institution, når I har fået en dato fra os.

Der er mulighed for økonomisk fripladstilskud, samt søskendetilskud på samme vis som ved en fuldtidsplads

Søskende til børn, der allerede går i Børnehuset, har fortrinsret.

Step 1 of 4

Barnets oplysninger

Pris

Pr. 1. januar 2024 koster

  • en børnehaveplads kr.1.875,00 pr. måned
  • og en vuggestueplads kr. 3.654,00 pr. måned.

Vi følger igen i år Guldborgsunds kommunes takster for børnepasning. Pengene indbetales via girokort eller PBS til Danske Daginstitutioner og opkræves den 1. i hver måned.

Er der tale om børn fra andre kommuner der ønsker plads i vores hus, har Bestyrelsen besluttet at driftstilskuddet fra kommunen skal udgøre det samme som driftstilskuddet i Guldborgsund Kommune. En eventuel difference i vort farvør, pålægges således forældrebetalingen.

Deltidspladser i Nørre Alslev Private Børnehus

Fra en 1. januar 2019 har ældre søskende mulighed for at få en deltidsplads på 30 timer om ugen i Nørre Alslev Private Børnehus imens du holder barselsorlov eller forældreorlov. Ældre søskende har således mulighed for en deltidsplads under graviditeten og efter fødslen. Deltidspladser bevilliges af Guldborgsund kommune, og gælder for biologiske børn, adoptivbørn, plejebørn samt sammenbragte børn.

Hvis du ønsker deltidsplads til dit barn så kontakt Guldborgsund kommune.

Praksis i Nørre Alslev Private Børnehus:

  • Dit barn kan maximalt benytte sin plads 30 timer om ugen (timer kan ikke overføres fra uge til uge)
  • Dit barn skal benytte sin deltidsplads imellem kl. 8 og kl. 14

Kombinationstilbud i Nørre Alslev Private Børnehus

Du har mulighed for at søge Guldborgsund kommune om et kombinationstilbud, hvis du har behov for pasning uden for institutionens åbningstid pga. arbejdstider. I et kombinationstilbud bliver dit barn passet dels i et dagtilbud og dels af en fleksibelpasningsordning som du selv ansætter. For at få dette tilbud bevilget kræves der, at du enten er enlig med dokumenteret behov, eller at samboende forældre/forældre med partner begge har dokumenteret behov for pasning uden for institutionernes åbningstid. Behovet for fleksibel pasning skal udgøre minimum 10 timer ugentlig.

Der er mulighed for økonomisk fripladstilskud til Børnehuset.

Praksis af kombinationstilbud i Nørre Alslev Private Børnehus:

  • Dit barn må maximalt benytte sin plads 30 timer om ugen (Timer kan ikke overføres fra uge til uge)
  • Dit barn skal som udgangspunkt benytte sin plads imellem kl. 8 og kl.14 i børnehusets åbningstid.

Ønskes kombinationstilbud til dit barn, kontakt Guldborgsund kommune.

Ovenstående vedtaget af bestyrelsen i Nørre Alslev Private Børnehus d. 22-1-2019

Udmeldelse

Hvis I flytter eller ønsker plads i anden institution, melder I barnet ud ved at kontakte os senest sidste hverdag i en måned med virkning to måneder efter. Det vil sig, at udmeldelse til for eksempel 1. september skal ske senest ved udgangen af juni måned.
De børn, der skal i SFO, vil automatisk blive udmeldt.

Yderligere spørgsmål om regler fås ved henvendelse til leder Helle Kragh Kragh eller hos pladsanvisningen i kommunen.