Værdier og kvaliteter

Projekt kvalitet i børnehaven

Værdier og kvaliteterVi har i bestyrelsen haft fokus på, hvad forældregruppen identificerer som kvalitet ved deres børns børnehave. Vi har udarbejdet spørgeskemaer og haft en fælles drøftelse på forældremødet i september 2015 af, hvad der peges på som kvalitet samt hvilke tiltag, der kan styrke kvaliteten i vores tilbud.

Vi har efterfølgende i bestyrelsen arbejdet med at gruppere de kvaliteter, forældre samlet har identificeret på forældremødet og individuelt i form af de uddelte spørgeskemaer. Vi har både haft fokus på de værdier – eksempelvis udvikling eller tryghed, som forældregruppen har fremhævet og de konkrete eksempler fra hverdagen på, hvordan sådanne værdier gøres i praksis. Vi har drøftet Hvad gør børnehaven allerede siden eksempelvis tryghed er fremhævet som et kvalitetstræk ved vores børnehave? Vi sender eksempelvis en sms til forældre, når de har afleveret deres børn på dage, hvor det har været svært).

På baggrund af drøftelsen på forældremødet september 2015 og de uddelte spørgeskemaer har vi opdelt de kvaliteter, som forældregruppen peger på i fire temaer eller overskrifter:

 1. Aktiviteter i hverdagen og organisering af den pædagogiske praksis
 2. Børnehave-hjem-relationen/kommunikationen
 3. Relationen mellem professionelle og børn og dens betydning for udvikling personligt, socialt og fagligt
 4. Materielle forhold

Nedenfor har bestyrelsen sorteret forældres udsagn under de fire temaer på baggrund af undersøgelsen af, hvad forældre identificerer som kvalitet i deres barns børnehave samt idéer til, hvilke tiltag der kan styrke kvaliteten i børnehaven.

Tema 1 (Aktiviteter i hverdagen og organisering af den pædagogiske praksis):

 • Ro, faste rammer og struktur
 • Dagens bog, sanglege
 • Dejligt med så mange oplevelser: cirkus, teater, jæger, gymhal, OL-uge osv.
 • Vores barn reagerer positivt på små voksenstyrede aktiviteter i udetiden, f.eks. løbekonkurrence under OL-uge
 • Lege med voksne
 • At der bliver vinket med børnene
 • Info på stuernes døre
 • Det gjorde godt med smør-selv-uge
 • Billeder på opslagstavler/tørreskabe af særarrangementer
 • Tænke ud af boksen (kreative idéer til aktiviteter)
 • Børnene inddrages i hverdagen (madlavning, borddækning)

Gode idéer, der kan gøre børnehavens hverdag bedre i relation til dette tema:

 • Bruge dagbogen noget mere. Ikke nødvendigt med så mange billeder, men gerne en kort tekst (dagligt) om dagens aktiviteter.
 • Mere spredt opsyn på legepladsen/udeområdet.
 • Smør selv, bedsteforældredage, bålliv og svømmehal
 • Sanseoplevelser (krydderier, urtebed, duft, smag)
 • Plantekasser til grønt, bønner, græskar m.m., som børnene passer.
 • Flere udedage, båldage med fladbrød med egne krydderurter.
 • Stemmer for en seddel over postkassen med mobile pay (også for bedsternes skyld)
 • Lidt flere oplevelser ud af huset, måske hvor man kunne spørge forældre, om de ville deltage eller betale lidt for at ungerne f.eks. kom en tur i zoo, København.
 • iPads der kører med billeder fra dagen

Tema 2 (Børnehave-hjem-relationen/kommunikationen):

 • Synlig ledelse
 • Positiv adfærd
 • Ærlighed mellem forældre – personalet
 • Et godt forældresamarbejde
 • Tryghed
 • God kontakt til alle voksne uanset stue
 • Vi er stolte af vores børnehave
 • Info på stuernes døre
 • Billeder på opslagstavler/tørreskabe af særarrangementer

Gode idéer der kan gøre børnehavens hverdag bedre i relation til dette tema:

 • Flere samtaler i løbet af børnehaveforløbet
 • Forslag om liste, hvor man kan se, hvor længe ens barn har sovet/ikke sovet
 • Mere info om toilettræning/hjælp til renlighed

Tema 3 (Relationen mellem professionelle og børn og dens betydning for udvikling personligt, socialt og fagligt):

 • God kontakt til alle voksne uanset stue
 • I er nogle søde og smilende voksne, og I giver min datter en fantastisk dag hver dag. Hun elsker sin børnehave. Så betyder alt andet intet!
 • Tryghed
 • Positiv udvikling
 • Positiv adfærd
 • Fokus på at være en god kammerat
 • Tillid til børnene (at de kan selv)
 • Fokus på det enkelte barn
 • Der stilles krav til børnene – almen dannelse
 • Børnene inddrages i hverdagen (madlavning, borddækning)
 • Tænke ud af boksen (at håndtere udfordringer knyttet til børn med særlige behov.
 • Tydelige voksne

Tema 4 (Materielle forhold):

Gode idéer der kan gøre børnehavens hverdag bedre:

Tjek om hegnet ved træerne/Brugsen nede ved bakken med rutsjebanen kan rettes op

Vores drøftelser på bestyrelsesmøderne er taget med videre ind i personalegruppens arbejde med børnehavens værdigrundlag, som har udmøntet sig i fem værdier (se dokumentet på hjemmesiden):

 • Tryghed
 • Respekt
 • Ansvarsfølelse/sammenhold
 • Humor
 • Udvikling

Man har arbejdet med, hvad værdierne overordnet repræsenterer i børnehaven og hvordan de kommer til udtryk i praksis.

De fem værdier går på tværs af og kan genfindes på tværs af udsagnene i forældreundersøgelsen. Eksempelvis betyder både tryghed, respekt og humor meget for det relationsarbejde, der gøres i børnehaven både i relationen mellem børn og personale, personale og forældre og personalet indbyrdes.

Arbejdet med kvalitet i børnehaven og dens værdigrundlag er udtryk for en fortløbende pædagogisk udviklingsproces og dokumenterne på hjemmesiden skal derfor betragtes som levende.