Sprog- og børnemiljøvurdering

Sprogvurdering

Maibritt Vastila og Charlotte Wulf er vores sprogansvarlige!

Sprog- og børnemiljøvurdering

Alle 3 og 5- årige børn skal sprogvurderes. Hvis jeres barn har sproglige udfordringer vil i naturligvis blive indbudt til en samtale, hvor vi sammen aftaler hvordan vi bedst kan styrke det enkelte barns kompetencer.

Vi har generelt fokus på sprog gennem hele barnets  børneliv hos os. Vi arbejder med oplæsning, rim, remser, sange og sanglege. I det daglige arbejder vi på at tale pænt til hinanden og være lydhøre.

Sprog- og børnemiljøvurdering

Børnemiljøvurdering

Vi er en privat daginstitution under Danske daginstitutioner, der er beliggende centralt i Nørre Alslev by. Vi er normeret med 64 børneenheder. Vi har tre stuer, en vuggestuegruppe, og 2 børnehavegrupper i alderen 2,10 og op til 6 år.

Inde i børnehaven

Sprog- og børnemiljøvurderingHuset er indrettet med tre stuer, hvor hver stue består af et grupperum samt tilhørende mindre legerum. Stuerne er centreret omkring vores fælles garderobe/alrum. Til hver stue er tilknyttet toiletforhold.

Alle børn sidder ved høje borde og stole, og legetøjet er placeret i børnehøjde.

Det psykiske børnemiljø

Vi er en lille børnehus der vægter tryghed, nærvær, omsorg, tolerance, og respekt for den enkelte højt. Vi prioriterer venskaber mellem børnene højt. Der hersker en åben og ærlig dialog imellem børn/voksne/forældre.
Alle voksne og børn kender hinanden.

Det æstetiske børnemiljø

Væggene i børnehaven er holdt i lyse, venlige farver.
Vores stuer er indrettet med forskellige legehjørner og små rum, hvor børnene kan udfolde sig både i kreativitet og leg. Børnehaven er altid dekoreret med børnenes egne tegninger, m.m.

Generelt

Børnehaven deltager aktivt i lokalsamfundets aktiviteter. Vi pynter juletræ på torvet, går Lucia på plejehjemmet og skolen. Vi benytter os af de kulturelle tilbud, som biblioteket udbyder, fx film, teater og musik. Vi bliver inviteret til at deltage i tegnekonkurrence i den lokale handelsstand og indvielser. Børnehuset er en tæt integreret del af lokalsamfundet.