Evaluering af læreplan

Her kan du læse/ downloade vores evaluering af læreplan i pdf-fil. Tryk på linket herefter for at hente den [ Evaluering af lærerplan 2021-2022 ]

Udgangspunktet for evalueringen er grundelementerne i pædagogiske læreplan

Arbejdet med den pædagogiske læreplan i Nørre Alslev Private Børnehus.

 Den pædagogiske læreplan skal evalueres mindst hvert andet år med henblik på at udvikle det pædagogiske arbejder med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Evalueringen skal tage udgangspunkt i den nye styrkede pædagogiske læreplan.

I Nørre Alslev Private Børnehus fortsatte vi i 2021 med at implementere den nye styrkede læreplan. Vi har fået præsenteret forskellige modeller som kunne bruges i det pædagogiske arbejde og i 2022 vil vi afprøve dem fortsat og arbejde os hen imod de modeller som vi syntes virker bedst. De faglige fyrtårn og ledelsen mådes 2 gange om året hvor vi samler op og taler om det forsatte arbejde, møderne er langt ind i huset årshjul.

Det er vigtigt for os, at alle har ejerskab så vi på den måde kan få en fælles forståelse af det pædagogiske værdigrundlag i vores hus, men også for at skabe en fælles retning for det pædagogiske arbejde.