Evaluering af læreplan

Her kan du læse/ downloade vores evaluering af læreplan i pdf-fil. Tryk på linket herefter for at hente den [ Evaluering af lærerplan 2019-2020 ]

Arbejdet med den pædagogiske læreplan i Nørre Alslev Private Børnehus.

Den pædagogiske læreplan skal evalueres mindst hvert andet år med henblik på at udvikle det pædagogiske arbejder med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Evalueringen skal tage udgangspunkt i den nye styrkede pædagogiske læreplan.

I Nørre Alslev Private Børnehus har der i 2019 og 2020 været fokus på at implementere den nye styrkede læreplan. Ledelsen startede med at blive introduceret for den nye styrkede pædagogiske læreplan. Herefter blev der i perioden august 2019 og frem til januar 2020 tilbudt et diplommodul som tog udgangspunkt i den pædagogiske forståelse og indholdet fra den styrkede pædagogiske læreplan, faglige fyrtårn. Her deltog og gennemførte to personaler fra huset. Efterfølgende blev huset ramt af sygdom og fratrædelse i ledelsesgruppen samt Corona som betød, at der først fra juni 2020 igen kom fokus på at implementeret den styrkede læreplan i huset med ny leder.