Sygdom, ferie og fridage

Ved sygdom

Det er vigtigt at meddele os når jeres barn er sygt. Ved smitsomme sygdomme skal Børnehuset orienteres.

Sygdom, ferie og fridageBarnet skal være frisk, når det kommer tilbage og skal kunne følge husets dagligdag.
Det er ikke rart at være her, hvis man ikke er frisk!!
Bliver barnet sygt i løbet af dagen, bliver forældrene kontaktet med henblik på at hente barnet.

 

Ferie og fridage

Sygdom, ferie og fridageDet skal meddeles, når barnet holder ferie og fridage. Før skoleferierne bliver der delt en ferieseddel rundt, der skal tilbageleveres i udfyldt stand.

Det er vigtigt at overholde bemeldte ferie, da personalenormering og vikardækning er sat efter hvor mange børn der er meldt til at komme i skoleferierne.

HUSK at det er vigtigt at børnene holder ferie, de er også på arbejde hver dag.