Sygdom, ferie og fridage

Ved sygdom

Det er vigtigt at meddele os når jeres barn er sygt. Ved smitsomme sygdomme skal Børnehuset orienteres.

Sygdom, ferie og fridageBarnet skal være frisk, når det kommer tilbage og skal kunne følge husets dagligdag.
Det er ikke rart at være her, hvis man ikke er frisk!!
Bliver barnet sygt i løbet af dagen, bliver forældrene kontaktet med henblik på at hente barnet.

 

Ferie og fridage

Sygdom, ferie og fridageDet skal meddeles, når barnet holder ferie og fridage. Via vores børne-intra Alia, skal i inden for en bestemt frist melde om jeres barn holder vinterferie/sommerferie og juleferie. Dagene mellem jul og nytår skal man også give beksked om hvornår man henter og afleverer sit ban.

Det er vigtigt at overholde bemeldte ferie, da personalenormering er sat efter hvor mange børn der er meldt til at komme i ferierne.

HUSK at det er vigtigt at børnene holder ferie, de er også på arbejde hver dag.