Vi vægter samarbejdet med jer forældre højt med daglig kontakt, hvor vi vægter en åben og ærlig dialog til gavn for jeres barn. Vi har fravalgt forældreintra, da den daglige kommunikation er rigtig vigtig for os.

Vi har forældresamtaler 3-4 måneder efter jeres barn er startet, og igen 3-4 måneder efter barnet har skiftet stue samt en afsluttende samtale lige før skolestart.
Er der behov for yderligere samtale, kan både forældre og personale iværksætte, at det sker.

Vi afholder forældremøde en gang årligt i oktober måned, hvor vi forventer at I deltager. Her vil vi orientere om stuernes arbejde med børnene, ligesom der er referat af bestyrelsens og venneforeningens arbejde samt valg til disse.

Forventninger til forældre

Vi tilbyder et åbent samarbejde med Børnehusets forældre.

 • Vi forventer derfor, at I som forældre møder personalet med en åben holdning. Opstår der problemer i samarbejdet forventer vi, I at forældre drøfter disse med personalet på stuen, hvor jeres barn går.
  Der kan altid aftales en tid for en samtale med stuens personale.
 • Vi tilbyder et fagligt personale, som er glade for deres arbejde, og som vil gøre alt for at børnene har en god hverdag i Børnehuset. Vi bestræber os på at se både jer og jeres barn når i kommer hver dag
 • Vi vil derfor gerne have, at I sammen med jeres barn siger goddag når i kommer og farvel når I går.
 • Vi tilbyder et personale, som kender til børns udvikling, og tilrettelægger relevante og alderssvarende aktiviteter for børnene.
 • Vi vil derfor have, at i respekterer igangværende arbejde, og ikke forstyrrer unødigt
 • Vi tilbyder et personale der holder godt øje med børnenes ve og vel.
 • Vi vil derfor gerne have, at I ringer eller sender en sms og giver os besked, hvis barnet er syg eller af andre grunde ikke kommer i institutionen. Vi vil også gerne have, at I orienterer os, hvis der sker væsentlige forandringer i barnets liv for eksempel skilsmisse, ny partner eller dødsfald i familien, så vi kan drage den nødvendige omsorg for jeres barn.
 • Vi tilbyder faglig snak, forældresamtaler, forældremøder, sociale arrangementer af forskellig art.
 • Det er derfor vigtigt, at I læser både på opslagstavlerne og i dagbøgerne, samt at i deltager i arrangementer, som er en del af Børnehusets liv, og at i derigennem yder jeres til fællesskabet.
 • Vi har en masse børn på en gang i samme hus.
 • Vi har derfor brug for, at I har de praktiske ting i orden, dvs. skiftetøj, som passer til årstiden, navn på både madkasser, drikkedunke og i tøj og, at børnene ikke medbringer legetøj med mindre det er aftalt.