Førskolebørn

Førskolebørn

Overgangen fra dagtilbud til skole – sådan gør i Nørre Alslev Private Børnehus.

I Danmark er 0. klasse obligatorisk, og det forventes, at børn starter i skole det år, det fylder 6 år. Der skal være en særlig begrundelse, hvis et barn skal skoleudsættes. I Nørre Alslev Private Børnehus vil vi gerne gøre overgangen fra dagtilbud til skole så meningsfuld og overskuelig for barnet og forældrene som muligt.

I forhold til den nye styrkede læreplan skal vi arbejde med ”storbørnegruppe” fra april og frem til SFO-start i april, altså et år. En del af arbejdet er tilrettelagt således af ”storbørnegruppen” mødes 1 gang om ugen hver måned omkring nogle fælles pædagogiske læringsforløb som skal skabe sammenhæng til 0. klasse. Dog ikke april hvor det pædagogiske personale evaluerer og planlægger, samt juli og august grundet afholdelse af sommerferie.

Som dagtilbud anses det ikke som et mål, at børnene skal kunne hele alfabetet eller kunne tælle til hundrede inden skolestart. Det er dog helt ok, at tale om de bogstaver og tal som i ser i jeres dagligdag. Vores mål for det enkelte barn er at give barnet lyst til læring via leg og en solid ballast til at kunne deltage i skolelivets læringsfællesskaber. Hos os handler indsatsen primært om at støtte børnene i at indgå i relationer både med børn og voksne, og at barnet kan mærke egne og andres grænser.

Overgang til skole er et fælles ansvar

For at alle børn kan deltage i mange forskellige fællesskaber, kan man i skemaet herunder se en uddybning af hvad vi vil have fokus på, for at understøtte og udvikle børnenes sociale, sproglige, motoriske og personlige kompetencer.  Men for at hjælpe børnene så godt på vej, som overhovedet det er muligt, har vi beskrevet hvordan I som forældre hjemme kan hjælpe jeres barn på vej i forhold til de 4 kompetencer.

Det sociale

Nørre Alslev Private Børnehus arbejder med, at det enkelte barn/børnene: Forældrene kan også hjælpe barnet på vej ved at:
·       Få en vis robusthed

·       Tør kontakte andre børn

·       Kan forstå de sociale samspilsregler

·       Har tro på egne evner

·       Indgår demokratisk i spil og legerammer

·       Kan bede om hjælp, når barnet har brug for det

·       Kan vente på tur

·       Kan sidde stille

·       Kan klare småkonflikter selv

·       Kan lytte – også til andre børn uden at afbryde

·       Kan samarbejde om en opgave

·       Kan aflæse og forstå kropssprog

·       Kan forstå en kollektiv besked

·       Kan sige fra

·       Kan efterkomme krav fra de voksne

·       Lade barnet lege med andre alene

·       Invitere legekammerater med hjem

·       Spille spil med barnet/en gruppe af børn. Ok at tabe

·       Lade barnet deltage i fælles aktiviteter såsom sport, dans og udflugter

·       Hjælpe barnet med at lære at vente eks. når andre taler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det sproglige

Nørre Alslev Private Børnehus arbejder på, at det enkelte barn/børnene: Forældrene kan også hjælpe barnet på vej ved at:
·       Kan lytte og være opmærksom

·       Kan forstå en kollektiv besked

·       Kan forstå og udføre 2-3 beskeder samtidig

·       Kan fortælle om en oplevelse, så andre børn kan forstå det

·       Kan genfortælle en del af en historie

·       Lade barnet fortælle om oplevelser

·       Læse for barnet og lade det genfortælle

·       Læse rim og remser

·       Synge sammen med barnet

·       Opmuntre til at barnet fortæller om sin dag eller andet.

 

 

Det motoriske

Nørre Alslev Private Børnehus arbejder på, at det enkelte barn/børnene: Forældrene kan også hjælpe barnet på vej ved at:
·       Kan kaste og gribe en bold

·       Kan hinke og stå på et ben

·       Kan klippe

·       Kan holde en blyant

·       Er selvhjulpen – også ved toiletbesøg

·       Kan lyne, knappe og lukke tøj og sko

·       Kan tegne et ”menneske”

·       Kan tegne sit navn af

·       Har forståelse af egen krops formåen

·       Give barnet legemuligheder, der kræver kropslig udfoldelse

·       Lade barnet arbejde med blyant og saks

·       Lade barnet selv klæde sig af og på evt. binde snørebånd

·       Hjælpe til at blive selvhjulpen ved toiletbesøg

·       Præsentere og øve i brugen af spiseredskaber

 

Det personlige

Nørre Alslev Private Børnehus arbejder på, at det enkelte barn/børn: Forældrene kan også hjælpe barnet på vej ved at:
·       Er nysgerrig og har gå-på-mod

·       Kan koncentrere sig

·       Kender alle væsentlige legemsdele

·       Er interesseret i sin omverden

·       Kender eget fulde navn, adresse, familieforhold m.v.

·       Kan mærke egne og andres grænser

·       Tør være i centrum

·       Kan organisere og holde styr på egne ting – fx at pakke rygsæk, overskue madkasse m.m.

·       Give barnet opgaver i hjemmet som at rydde op, dække bord og hjælpe med madlavning

·       Støtte barnet i at stå på egne ben – bogstavelig talt, men også ift. påklædning, badning og at tage kontakt til andre.

·       Tale med barnet om det, I sammen

oplever

·       Give barnet almen viden

 

Med venlig hilsen

Personalet i Børnehuset