Førskolebørn

Indhold i skolegruppen

FørskolebørnI den nye styrkede pædagogiske læreplan står der, at der i børnenes sidste år i dagtilbuddet tilrettelægges et pædagogisk læringsmiljø, sker skaber sammenhæng til børnehaveklassen, således at de kommende skolebørn er bedst muligt forberedt på at begynde i skole.

En sådan ændring i dagligdagen er ikke noget som implementerer fra dag til dag, så vi i Børnehuset har en forventning om at fra 1. april 2021, at vi har fået udarbejdet en plan for de kommende skolebørn med start april 2022.

Vores nuværende kommende skolegruppe vil vi samle 2 gange om ugen fra kl. 9.00-12.00. Vi starter dagen med en goddag-sang og slutter med farvel-sang.

Nærmere indhold er undervejs.