Seneste nyt

Beslutningsreferat bestyrelsesmøde den 28. maj 2024, kl. 17.00

Tilstede: Helle, Laura, Henrietthe, Maria, Mie, Kristina og Lina
Fraværende: Stine og Sandra

Referent: Kristina

Ordstyrer: Mie

 1. Godkendelse af referat og dagsorden:
  Dagsorden og referat godkendt
 2. Nyt fra formanden:
  Ikke noget nyt
 3. 3. Regnskab 2024:
  kavtalregskab viser, at vi går ud af året med et underskud. Driftstilskuddet er ikke øget i forhold til ny overenskomst, laverer børnetal, merudgift til it samt vedligeholdelse.
 4. Arbejdslørdag den 4. maj 2024

Evaluering:
Der var en flot tilmelding, hvilket betød at vi fik lavet de planlagte ting. Stor betydning, at forældrene stiller deres maskiner, trailer og værktøj til rådighed.

 1. Opsamling på cykelskur

Fondsøgning:

Bestyrelsen arbejder videre med fondsøgning. Ansøgning er sendt til byg og miljø.

Bygherre:
Helle har ved genforhandling fået reduceret vores tilbud på skuret til kr. 57.500,00. Ideal byg tegner vores tegninger, besparelse på kr. 10.000, mod at de får et reklameskilt på skuret.

Ansøgning til Byg og miljø:
Ansøgning er sendt ind.

 1. Betaling ved udeblivelse til social arbejdsdag

Opsamling:
Der kan i henhold til loven, ikke opkræves ekstra betaling for udeblivelse for de sociale arbejdsdage.

 1. Opmærksomhed omkring Børnehuset

Hvordan kan vi udbrede vores eksistens:
Bestyrelsen havde en drøftelse af hvordan vi som dagtilbud kan gøre os mere bemærket. Hvordan vi kan få gjort opmærksom på os til nye forældre, tilflytter eller forældre med børn i dagplejen. Det blev aftalt, at der holdes et møde omkring dette punkt i juni måned.