Seneste nyt

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødeden 30. august 2023, kl. 17.00i Børnehuset.

 1. Valg af referent og ordstyrer

Referent: Mia
Ordstyrer: Helle

Afbud: Stefan

 

 1. Godkendelse af referat og dagsorden

Godkendt.

 1. Nyt fra formanden

Intet nyt

 1. Nyt fra Helle
 • Personale –

Emma har opsagt sin stilling med sidste arbejdsdag den 30/9-2023. Stilling som medhjælper slås op og der afholdes samtaler.

Bestyrelsen har besluttet at opslag omkring personalet ikke må ske på forældre Facebook siden. Kristina som er administrator vil fremadrettet være opmærksom på dette. Der udarbejdes retningslinjer omkring gaver til personalet i Børnehuset.

 • Arbejdslørdag 2. sept. 2023
  Henriette og Susanne deltager fra huset.
 • Forældremøde
  I oktober 2023. Info herom sendes ud til orientering.
 • Retningslinjer for medicingivning
  Godkendt og kommer på hjemmesiden.
 • Byggeprojekt
  Måske ekstraudgift for uforudsete udgifter (rådne stolper i skuret). Bestyrelsen godkendt ekstraudgifter.
 1. Økonomiopfølgning pr. 31. maj 2023
  Nuværende rapport ser positiv ud med overskud og godkendt af bestyrelsen.
 2. Madordning
  Bestyrelsen arbejder videre med.
 3. Stillezone ved Rødderne
  Bestyrelsen hr besluttet at undersøge løsning på anden indgangsdør. Kristina og Helle undersøger muligheder og økonomi.
 4. Rengøring pr. 1. september 2023
  Det nye rengøringsfirma har lavet en regnefejl ift. kvm – svarende til ca. 40 kvm for lidt.
  Mia, Mie og Helle er dialog med firmaet, men besluttet at starte samarbejde.
 5. Minimusnormering økonomi
  Besluttet af bestyrelsen afventer at Helle får noget konkret fra LDD ift. hvordan minimusnormeringen opgørs og kan først derefter vurderer de økonomiske konsekvenser.
 6. Oprykningsalder i dagtilbud

Guldborgsund Kommune ønsker at ændre på, hvornår børnene skal rykke fra vuggestue til børnehave – fra 2,10 år til 3,1 år. Er formentligt hægtet op på minimumsnormeringerne.
Helle har været i dialog med LDD og de har vurderet, at dette kommer umiddelbart ikke til at have nogen indflydelse på Børnehuset.
Taget til efterretning af bestyrelsen.

 1. Laver tilskud til vuggestuepladser i private institutioner (sendt ud tidligere)
  Børnehuset får et lavere tilskud til vuggestuebørn, idet man i beregningerne også indregner private dagplejere.
  Det betyder, at de private daginstitutioner får et lavere tilskud (det gør de offentlige institutioner ikke) for hvert vuggestuebarn. Indtil videre har Børnehuset kunne have samme takst som i det kommunale, men med den nye minimumsnormering kan det betyde at bestyrelsen er nødt til at se på taksterne fremadrettet.

Bestyrelsen bør få ALLE Børnehusets forældre til at råbe op nu, idet konsekvensen kan være, at vuggestuen ikke er rentabel og det derfor kan komme på tale med væsentlige prisstigninger i hele Børnehuset. Helle K. har sendt information ud til alle forældre om ovenstående.
Så vidt bestyrelsen og Helle bekendt er der ingen forældre som har handlet på det udsendte. Er det fordi det var svært at forholde sig til eller er det sommerferien som har spillet ind. Bestyrelsens vil nu forsøge at ”oversætte” det udsendte til forældresprog. Kristina er ansvarlig.

 1. Gennemgang af vedtægter omkring fødselsdag, jubilæum og beløb.

Vedtægterne blev gennemgået og revideret.