Pædagogik og udvikling

I Nørre Alslev Private Børnehus er det vigtigt for os, at vi har værdier, faglighed og etik med i vores daglige arbejde med børnene. I undermenuerne kan du læse mere om hvilke principper vi arbejder ud fra.

Overordnet pædagogisk målsætning for Nørre Alslev Private Børnehus

Pædagogik og udviklingDet er institutionens formål i samarbejde med forældre at medvirke til, at børnene har en tryg hverdag, at tilbyde børnene det bedst mulige læringsmiljø, hvor det enkelte barn føler sig betydningsfuld og udvikler sig i samspil med andre. Vi støtter det enkelte barn i at indgå i fællesskabet, og derigennem opnår en selvforståelse i samspil med andre.

Vi videregiver normer/grænser for adfærd og opførsel, således at barnet bliver rustet til at være fuldt integreret i vores samfund.

Vores hverdag er bygget på demokrati, hvor barnet giver udtryk for sine behov/følelser, tager hensyn til andre og erhverver sig en forståelse for omgivelserne omkring sig.

Dette gør vi ved:

  • At tage udgangspunkt i det enkelte barn.
  • At vejlede barnet til selv at tage ansvar overfor sig selv og andre samt udvise empati.
  • At give barnet viden og styrke til at lære sig selv at kende både mentalt og fysisk.
  • At være lydhør overfor barnet.
  • At barnet erhverver sig almindelig høflighed og dannelse.
  • At afpasse de pædagogiske tilbud efter barnets alder og udvikling, således at barnet er parat til videreudvikling.
  • At starte lege, hvor barnet lærer at stå frem og være i centrum i en gruppe.
  • At give barnet mulighed for at udvikle sig kreativt.
  • At barnet oplever, at der er ting som børn kan og må bestemme, og at der er andre ting, som de voksne bestemmer. Hen ad vejen vil barnet erfare, at valg får forskellige konsekvenser.

Hver dag er der tilrettelagt aktiviteter, der gives som tilbud til børnene. I perioder er der projekter, som alle børn skal deltage i. Aktiviteterne kan være spontane ud fra børnenes ønsker eller være planlagt ud fra hvad børnene har behov for.

Børnene har mulighed for at lege sammen indendørs, hvor de skaber legen sammen med andre og får redskaber til at løse konflikter.

Pædagogik og udviklingBørnene er ude på legepladsen hver dag, hvor der er rig mulighed for udfoldelse, hvor der er ”højt til loftet” og masser af frisk luft. Her vil barnet opleve de forskellige årstider: Varme, kulde, vind, blæst, regn, sne, vand, sol og meget andet.
Når børnene er ude er der andre rammer, hvorved der opstår andre aktiviteter og lege end de lege, der kan opleves indendørs.

Børnene vil, i deres lege, lære at stifte kammeratskaber, løse konflikter, være gode kammerater, m.m.

Personalet er opmærksomme på det enkelte barn og hjælper og vejleder i de situationer, hvor der er brug for det samtidig med, at der støttes op om kreativiteten. Endvidere ønsker personalet at lære barnet kulturelle normer, regler og værdier, fx at kunne lytte til andre, vente på hinanden, vise hensyn og være ærlige i forhold til sig selv og i samspil med andre for derved at give barnet nye redskaber til videre udvikling.

Det er vigtigt, at hver enkelt barn oplever medbestemmelse til selv at vælge og være ansvarlig overfor valget, valgmulighederne skal være på barnets udviklingstrin.

Barnet har mulighed for at danne mindre grupper ved at gå ind og lege i dukkekrogen, sidde stille, lege på gulvet, læse bøger eller gå på legepladsen.

Personalet har på pædagogisk weekend juni 2018 arbejdet med at definere børnehusets kerneopgave, og den lyder således:

Nørre Alslev Private Børnehus’ kerneopgave

Vi er et lille hus, hvor alle kender hinanden. Vi arbejder bevidst for at skabe tryghed og nærvær i hverdagen, da vi mener at netop dette skaber fundament for al læring og udvikling. Vi er bevidste om at vi er rollemodeller, og understøtter således læring og udvikling igennem en anerkendende og respektfuld tilgang til både børn, forældre og hinanden som kollegaer.

Vi lægger stor vægt på at alle i børnehuset er en del af et fællesskab. Derfor arbejder vi bevidst med, at ruste børnene til at kunne begå sig i både store og små fællesskaber.  Vi ved at det er igennem det anerkendende sociale fællesskab, barnet udvikler sin egen personlighed og sine sociale kompetencer. Vi ser hvert enkelt barn som selvstændigt og unikt, men er samtidig bevidste om, at alle børn har brug for at kunne begå sig i et fællesskab. Vi lægger derfor i vores daglige arbejde vægt på, at hjælpe børnene til at kunne kende og aflæse de regler og normer, som er gældende for et givent fællesskab, samt handle hensigtsmæssigt på disse.