Læreplaner

Her kan du læse/ downloade vores læreplan i pdf-fil. Tryk på et af linkene herunder for at hente dem:

Indledning

I Nørre Alslev Private Børnehus tager vores læreplan afsæt i et bredt læringsbegreb og et pædagogisk redskab, som skal understøtte personalet og ledelse i at skabe gode læringsmiljøer for og sammen med børnene. Vi vil i Børnehuset arbejde med hele tiden at sikre og udvikle høj kvalitet med udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag. For at sikre en kvalitet i Børnehuset ved vi, at en række parametre spille ind i et godt dagtilbud. Det gode dagtilbud kendetegnes blandt andet ved:
 • Tæt forældresamarbejde med udgangspunkt i barnets udviklingsmuligheder
 • At gode læringsmiljøer er til stede hele dagen. Læringsmiljøer forstås som det der er i relationen, indretningen, de pædagogiske aktiviteter og rutinesituationer.
 • Det pædagogiske personale tager ansvar for fællesskabet og det enkelte barns trivsel, læring, udvikling og dannelse.
 • Det pædagogiske personale sikrer deltagelsesmuligheder. Både når det er let, og når det er svært for barnet.
 • Det pædagogiske personale sikrer fordybelse ved at organisere børnene i mindre grupper, med også med afsæt i hvad børnene viser de gerne vil.
 • Faglig ledelse, der stiller krav til personale, forældre og børnene i sit nærvær, og som systematisk skaber rum for evaluering og udvikling.
 • At der arbejdes systematisk evaluerende med afsæt i gode processer for alle børn.
 • At der arbejdes på brede læringsfællesskaber gennem hele dagen.
 • At det pædagogiske personale tager afsæt i, at barnets læring og udvikling er afhængig af den ramme barnet tilbydes.
 • At udvikling for barnet afhænger af den forventning barnet mødes med.
 • At det pædagogiske personale tager afsæt i den aktuelle børnegruppe, for at sikre børnenes perspektiv og justerer sig i forhold til det enkelte barn.
Den pædagogiske læreplan udgør rammen og den fælles retning for vores pædagogiske arbejde med børnenes trivsel, læring, udvikling, og dannelse. Læreplanen er et levende dokument, som kort beskriver vores pædagogiske overvejelser og refleksioner med eksempler, der er retningsgivende for det daglige pædagogiske arbejde.