Samarbejdspartnere

Nørre Alslev Private Børnehus er en del af Guldborgsund kommune og har samarbejde med pladsanvisning, Psykologisk Pædagogisk Center, talepædagog, to-sprogspædagog, sagsbehandler, dagplejen samt de andre institutioner i kommunen.

Når vi hos os møder børn, der har brug for en særlig indsats, altså hvis dit barn ikke trives hensigtsmæssigt eller udvikler sig alderssvarende, har vi forskellige muligheder for at afhjælpe problematikkerne.

Vi har talepædagog Ingrid Krogh Jensen, som jævnligt kommer i huset og afhjælper børnenes sproglige udfordringer.

Har dit barn andre trivselsproblemer, har vi haft stor gavn af at benytte Guldborgsund Kommunes procesvejledere, som både giver råd og vejledning til personalet i børnehaven samt vejleder jer som familie.

Vi har tilknyttet psykolog som vi kontakter, når vi har brug for et psykologisk afsæt.

Vi har tværfaglige møder ca. hver 3. måned, hvor vi i samarbejde med sundhedsplejerske, talepædagog og psykolog har mulighed for at drøfte indsatser i forhold til børn.

Som forældre vil I altid været medinddraget i vores tiltag, ligesom I skal give jeres samtykke.